Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2017

Vạn xà thành

Từ 30 năm trước, cách Quảng Châu 10km thuộc vùng Hoa Nam (Trung Quốc) là một thế giới riêng, không đâu có, mang tên Vạn Xà Thành. Với diện tích rộng 1.000 mẫu, quy tụ 2 triệu 800 nghìn rắn đủ loại,... Read More | Share it now!